top of page

Vestkanttorget Fysioterapi (tidligere Fysio-terapi as) er en klinikk bestående av seks fysioterapeuter med kommunal driftsavtale og en uten. Alle har lang erfaring og driver med allmenfysioterapi. Vi følger opp mange ulike typer problemstillinger, hos alle aldersgrupper (spedbarn til eldre). 

 

Tre av terapeutene er også manuellterapeuter. De kan i tillegg henvise pasienten videre til bildediagnostikk, til spesialisthelsetjenesten, samt sykemelde ved behov.

 

Vår helprivate manuellterapeut  har ikke driftsavtale med kommunen og pasienten må derfor betale en høyere egenandel ved behandling. Det er imidlertid ingen ventetid for time hos ham. Det behøves ikke henvining fra lege for oppstart hos fysioterapeut/ manuellterapeut.

 

Vårt mål er å holde et høyt faglig nivå og å tilby våre paseinter et optimalt behandlingsopplegg. 

Klinikken ligger sentralt på Majorstua, like ovenfor Vestkanttorget. Vi har stor treningssal og lokalene har universell utforming.

 

Velkommen til oss! 

bottom of page